Soporte de riel

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Soportes de guía guía de ascensores diversificados

    O marco do carril de guía do ascensor utilízase como soporte para soportar e fixar o carril de guía e instálase na parede ou viga do guindastre. Fixa a posición espacial do carril guía e leva a cabo varias accións desde o carril guía. É necesario que cada raíl de guía estea soportado por polo menos dous soportes de raíl de guía. Debido a que algúns ascensores están limitados pola altura do piso superior, só se require un soporte de raíl de guía se a lonxitude do raíl de guía é inferior a 800 mm.